Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR

Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR

Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR

Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR

Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR
Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020 - DRAGONS DECOR

Bàn Giao Nhà Phố Gò Vấp 2020

14-09-2020
Sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, không gian của khách hàng đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Căn nhà đã hoàn thiện với một diện mạo mới đầy thẩm mỹ. Nội thất rời của ngôi nhà được khách hàng chọn mua theo sở thích. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà thông qua một số hình ảnh dưới đây

[English Below]
Scope: Thiết kế và Thi công cải tạo Nhà phố, Nội thất liền tường.

Sau khi hoàn tất công tác dọn dẹp, không gian của khách hàng đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Căn nhà đã hoàn thiện với một diện mạo mới đầy thẩm mỹ. Nội thất rời của ngôi nhà được khách hàng chọn mua theo sở thích. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà thông qua một số hình ảnh dưới đây

Scope: Design & Build, Renovation of townhouses, Wall Furniture.

After completing the cleaning, the customer's space has become clean and tidy. The house has been completed with a new aesthetic appearance. Removable furniture of the house is chosen by the customer according to their preferences. Let's take a look at the beauty of the house through some pictures below.

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp

Bàn giao cải tạo nhà phố gò gấp


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo