Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR

Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR

Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR

Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR

Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR
Chang Hi - Construction Phase - DRAGONS DECOR

Chang Hi - Construction Phase

21-10-2020
Dự án Chang Hi bắt đầu được khởi công sau các công đoạn chuẩn bị kỹ càng

[English Below]
Dự án Chang Hi bắt đầu được khởi công sau các công đoạn chuẩn bị kỹ càng. Team thi công tiến hành tháo dỡ hiện trạng, dựng vách và lắp đặt hệ thống trần. Hãy cùng Dragons từng bước theo dõi quy trình tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh nhé

Chang Hi project started construction after careful preparation. The construction team proceeded to dismantle the current state, erect walls and install the ceiling system. Let follow us with every step of the process to creating a complete product.

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 

Chang Hi - Construction PhaseChang Hi - Construction Phase

 


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo