Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR

Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR

Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR

Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR

Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR
Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022 - DRAGONS DECOR

Lê Bình Hair Salon - Chuẩn Bị Bàn Giao Trước Tết Âm Lịch 2022

08-03-2022

Client: Lê Bình Hair Salon

Scope: Design & Build

Area: 5 Floor

Designed by Truc Vo - Uy Nguyen

Location: Go Vap D., HCMC

Những ngày chuẩn bị bàn giao trước tết âm lịch 2022.


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo