Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR
Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5

06-08-2020
Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 5

[English Below]
Sau giai đoạn đóng trần và bả mastic là công tác ốp gạch vách. Mục đích của việc này nhằm bảo vệ phần vách không bị thấm nước, dễ lau chùi đồng thời tránh được việc ẩm mốc, bong tróc,... đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng ngôi nhà. Từng bước của công đoạn đều được giám sát, đo đạc và thi công cẩn thận, tỉ mỉ nhằm đảm bảo lớp gạch vách thẳng hàng, dính chặt và không bị bong rộp trong quá trình sử dụng.

After ceiling installation and the putty stage is the wall tiling stage. The purpose of this is to protect the wall from water seepage, easy to clean, and also avoid mold, rot, mildew, flaking, ... to ensure the aesthetics and quality of the house. Each step of the stage is carefully and meticulously monitored, measured and constructed to ensure that the wall tiles are aligned, sticking tightly and not blistering or flaking.

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo