Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR
Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7 - DRAGONS DECOR

Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva 7

31-08-2020
Luxury Apartment Mockup Room- Hung Vuong Bouleva

[English Below]
Một số hình ảnh về giai đoạn lắp đặt hệ cửa, louver nhôm kính và nội thất liền tường. Quá trình thi công lắp đặt hệ cửa đều được thực hiện cẩn thận nhằm đảm bảo mang tới một hệ thống cửa chắc chắn, bền đẹp và an toàn cho khách hàng. Việc lắp đặt nội thất liền tường giúp tối ưu hóa diện tích mà vẫn mang lại tính thẩm mỹ cho không gian của khách hàng, đồng thời đảm bảo đầy đủ các tính năng của đồ nội thất. Tất cả công đoạn đều được giám sát, đo đạc và thi công tỉ mỉ.

Some pictures of the installation stage of door systems, aluminum-glass louver and wall furniture. The process of construction and installation of the door system is done carefully to provide a secure, durable and safe door system for customers. The installation of wall furniture helps to optimize the area while still bringing the aesthetics of the customer's space, and also ensures the full features of the furniture. All steps are monitored, measured and meticulously constructed.

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room

Luxury Apartment Mockup Room


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo