Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR

Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR

Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR

Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR

Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR
Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao - DRAGONS DECOR

Nhà Phố Gò Vấp - Trước ngày bàn giao

07-09-2020
Giai đoạn tổng vệ sinh trước khi bàn giao nhằm đảm bảo cho không gian của khách hàng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp để không làm ảnh hưởng đến nét đẹp của công trình

[English Below]
Giai đoạn tổng vệ sinh trước khi bàn giao nhằm đảm bảo cho không gian của khách hàng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp để không làm ảnh hưởng đến nét đẹp của công trình. Giai đoạn vệ sinh được thực hiện cẩn thận theo trình tự rõ ràng theo từng khu vực. Dragons Decor hứa hẹn sẽ mang tới cho khách hàng một không gian sống hoàn hảo.

The stage of cleaning before handover is to ensure that the customer's space is clean and tidy so as not to affect the beauty of the house. Cleaning phase is done carefully in a clear order for each area. Dragons Decor promises to bring customers a perfect living space.

 

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020

Cải tạo nội thất gò vấp 2020


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo