USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR

USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR

USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR

USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR

USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR
USG Boral - Hoàn Thành - DRAGONS DECOR

USG Boral - Hoàn Thành

21-09-2020
Trung tâm huấn luyện USG Boral đã chính thức đi vào hoạt động.

[English Below]
Trung tâm huấn luyện USG Boral đã chính thức đi vào hoạt động với buổi quay phim tư liệu đầu tiên với một diện mạo hoàn toàn mới và đầy nổi bật. Team Dragons rất vinh dự khi trở thành nơi được khách hàng tin tưởng, đồng hành và gửi gắm đứa con tinh thần của mình suốt thời gian qua.
Chúc mừng team dự án USG Boral đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.

USG Boral Training Center has officially come into operation with the first documentary filming with a completely new and outstanding appearance. Dragons Decor team is very honored to be trusted by customers, to accompany and entrust their brainchild during all this time.
Congratulations to the project team USG Boral for successfully completing this task.

 

 

 

 

 

 


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo