USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR

USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR

USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR

USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR

USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR
USG Boral Training Center - Construction Phase - DRAGONS DECOR

USG Boral Training Center - Construction Phase

17-08-2020
USG Boral Training Center - Construction Phase

[English Below]

Một số hình ảnh của dự án Training Center trước ngày bàn giao. Training Center là nơi trưng bày các sản phẩm, cũng như là địa điểm để đào tạo, huấn luyện nhân viên của USG. Team Dragons Decor đã rất vinh dự trở thành đơn vị được khách hàng tin tưởng. Cùng team nhà Rồng chờ đón ngày Training Center được hoàn thiện với một diện mạo hoàn toàn mới

Below are some pictures of the Training Center project before the handover date. Training Center is a place to display products, as well as a place to train USG employees. Team Dragons Decor has a great honor to have customers’s belief. Together with the Dragons team, let’s wait for the day the Training Center is completed with a brand new look.

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center

USG Boral Training Center


Contact us

Workplace Design & Build Company
icon zalo